Beräkningsverktyg och hjälpmedel

Nedanstående hjälpmedel kan vi tillhandahålla. En del kan laddas ner som pdf-filer. Andra finns också som Excel-filer. Frågor besvaras på info@moistenginst.se.

En del av dessa hjälpmedlen kräver gedigna fuktkunskaper och ett par (KFX & Vadau) kräver dessutom särskild utbildning.

 • Mättnadsånghalten, som funktion av temperatur. En enkel ekvation som fungerar utmärkt upp till ca +30C; finns också i en Excelfil: Ånghalt
 • Stationär fuktfördelning
 • i ett material med fuktberoende fukttransportkoefficient. En metod baserad på uppmätt RF-fördelning och fuktflöde i ett referensfall. En annan metod baserad på en kurva över fukttransportkoefficientens fuktberoende.
 • i en materialkombination med två materialgrupper. En enkel ekvation. Som Excelfil: Stationärt_Två_skikt
 • Stationär fukt- och temperaturfördelning i en flerskiktskonstruktion, s k Glaserberäkning. Excelfil.
 • Fuktutbyte mellan två material, med olika sorptionskurva, tjocklek och initiell RF. Vad blir jämvikts-RF efter lång tid, med korrekt hänsyn till fukthistorien? En metod, för förståelsen, och en ekvation. Ekvationen i en Excelfil: Fuktutbyte.
 • Icke-stationära fuktfördelningar, dvs hur ändras fuktfördelningen med tiden?
 • En kvalitativ metod i fyra steg. Ladda ner en rapport.
 • En kvantitativ, manuell metod med 1-4 beräkningsceller. Ett beräkningsschema: Blankett
 • Datorverktyg. En översikt över olika datorverktyg med deras möjligheter och begränsningar.
 • Datorverktyget KFX. 1D, 10 celler, sinusvarierande klimat. Materialegenskaper med 3-4 parametrar.
 • Datorverktyget VaDau. 2D, 20 x 20 celler, konstanta eller sinusvarierande randvillkor, ånghalt och porvattentryck som transportpotentialer. Interna värmekällor. Materialegenskaper i sju steg.

 

Excelfilerna: maila önskemål till info@moistenginst.se!

Synpunkter och önskemål tas gärna emot, på info@moistenginst.se.