Beräkningsverktyg och hjälpmedel

Nedanstående hjälpmedel kan vi tillhandahålla. En del kan laddas ner som pdf-filer. Andra finns också som Excel-filer. Frågor besvaras på info@moistenginst.se.

En del av dessa hjälpmedlen kräver gedigna fuktkunskaper och ett par (KFX & Vadau) kräver dessutom särskild utbildning och äldre Windowsversioner.

 • Mättnadsånghalten, som funktion av temperatur. En enkel ekvation som fungerar utmärkt upp till ca +30ºC; finns också i en Excelfil: Ånghalt.
 • Stationär fuktfördelning
 • i ett material med fuktberoende fukttransportkoefficient. En metod baserad på uppmätt RF-fördelning och fuktflöde i ett referensfall. En annan metod baserad på en kurva över fukttransportkoefficientens fuktberoende.
 • i en materialkombination med två materialgrupper. En enkel ekvation. Som Excelfil: Stationärt_Två_skikt
 • Fuktutbyte mellan två material, med olika sorptionskurva, tjocklek och initiell RF. Vad blir jämvikts-RF efter lång tid, med korrekt hänsyn till fukthistorien? En metod, för förståelsen, och en ekvation. Ekvationen i en Excelfil: Fuktutbyte.
 • Icke-stationära fuktfördelningar, dvs hur ändras fuktfördelningen med tiden?
 • En kvalitativ metod i fyra steg. Ladda ner en rapport.
 • En kvantitativ, manuell metod med 1-4 beräkningsceller. Ett beräkningsschema: Blankett
 • Datorverktyg. En översikt över olika datorverktyg med deras möjligheter och begränsningar.
 • Datorverktyget KFX. 1D, 10 celler, sinusvarierande klimat. Materialegenskaper med 3-4 parametrar.
 • Datorverktyget VaDau. 2D, 20 x 20 celler, konstanta eller sinusvarierande randvillkor, ånghalt och porvattentryck som transportpotentialer. Interna värmekällor. Materialegenskaper i sju steg.
 • Fukttransportegenskaper hos betong kan nu bestämmas med ”Burkmetoden”! Metoden har verifierats med koppmetoden med lyckat resultat. En rapport som beskriver teorin och verifieringen är tillgänglig via länken ovan. Den innehåller också fukttransportdata för Bascementbetonger. Parallellt har koppmätningar nu också gjorts på betong med andra bindemedel, med vct 0.36 se Fukttransportegenskaper hos betong med olika bindemedel.

Synpunkter och önskemål tas gärna emot, på info@moistenginst.se.