Att förstå fukt

Kärnan i all hantering av fuktfrågor och fuktproblem är en djup förståelse för hur fukt beter sig i material. Den s k sorptionskurvan, och bakgrunden till denna, är då en central del av en sådan förståelse.

Konsekvensen av sorptionskurvan är att fukt i material beter sig på ett helt annat sätt än fukt i luft. Så t ex ökar den relativa fuktigheten (RF) då temperaturen höjs, tvärtemot vad som gäller i luft! Däremot ökar ånghalten i materialet vid en temperaturhöjning. Detta får konsekvenser för hur fukten vandrar, dels i vilken riktning och dels hur stort fuktflödet blir!

Denna förståelse krävs för att kunna beskriva och kvantifiera vilka fuktförhållandena blir i material och konstruktioner och hur de ändras med tiden. Moistenginst sprider information om detta på olika sätt.